Tag Archives for: Ubuntu 12.04.4 LTS

https sårbar efter upptäckt säkerhetsbrist i OpenSSL